Transparència

Amb la voluntat de retre comptes públicament de com es gestionen els recursos econòmics es publiquen en aquest apartat els balanços i els resultats dels successius exercicis anuals.