Gralles

El grup de gralles és l’ encarregat de tocar les ballades de les figures i d’acompanyar les cercaviles.